ADVANCE LINE

ADVANCE LINE

Linia  w skład , której wchodzą 4 modele w różnych wymiarach. Linia zgodna z normą DIN 58345, która wymaga: - Temperatura robocza w zakresie od +2°C do +8°C. - Alarm świetlny i dźwiękowy ostrzegający przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą. - Alarm świetlny i dźwiękowy ostrzegający przed awarią zasilania min. przez 12 godzin. - Styk bezpotencjałowy do zew. sytemu alarmowego. - Termostat bezp. poniżej +2°C. - Drzwi zamykane na klucz. - Poziom szumu poniżej 60dB(A). - Odmrażanie automatyczne.

Chłodziarki serii ADVANCE LINE posiadają wbudowany rejestrator temperatury i wilgotności