-wagi z zablokowaną kalibracją

-wagi z zablokowaną kalibracją

-Sprawdzenie kalibracji następuje za pomocą wzorcowego odważnika